Skytteloggboken
 
 
  Hem | Tips | Köp Skytteloggboken

Praktiskt test av skyddsglasögon

Ögonen är bland de minst skyddade organen på kroppen. Bakom ögonen är hjärnan placerad och en skada på hjärnan kan leda till omedelbar död. Därför är det klokt att bära skyddsglasögon på ställen där det kan förekomma rikoschetter eller hylsor som flyger genom luften.

Vilken skyddsnivå är rimlig för ett par skyddsglasögon vid sportskytte?
Enligt en artikel på Sveriges vapenägares förbunds webbsida om effektgräns för luftvapen kan en luftgevärskula med 10 joules anslagsenergi tränga genom skallbenet på en människa. Därför är gränsen för licensfria luftgevär just 10 Joules anslagsenergi. Det verkar rimligt att skyddet för ögonen inte behöver vara högre än skyddet för hjärnan i övrigt. Om vi utgår från att man inte bär hjälm och kroppsskydd kan 10 joule vara en rimlig nivå.

Det finns flera exempel på att pistolkulor studsat tillbaka från stålmål och orsakat ytliga sår.
En 124 grains kula som studsar tillbaka med en hastighet av 45 m/s har kvar 8,14 Joule anslagsenergi eller 18,31 i power factor.
Power factor är ett värde som beräknas på kulans vikt i grain*hastigheten i fps/1000.
En luftgevärskula som väger 0,5 gram skjutet ur ett kraftigt licensfritt luftgevär uppnår 200 m/s och 10 joule anslagsenergi eller 5,06 i power factor.
Ett hagel ur en 29 grams hagelpatron #6 väger 0,13 gram och med 396 m/s har det 10,19 Joules anslagsenergi eller 2,61 i power factor.

 Security Manager  |  Säkerhetsboken  |  Bostadsskydd  |  Säkerhetsbloggen